AKO FUNGUJE ELEKTRICKÝ OHRADNÍK

Zdroj energie vytvára elektrické pulzy, ktoré vedú cez vodiče (drôt/lano/páska) a hľadajú akúkoľvek spätnú cestu do zeme (zviera, tráva, človek a pod.). Keď sa zviera dotkne drôtu, pulz prejde cez neho a dokončí tak cestu späť do zeme. Zviera dostane šok, ktorý vníma ako bolesť a účinne ho odrádza od ohradníka.000014_000108

ZDROJ ENERGIE

 

Zdroj je napájaný priamo zo siete 230V, suchou batériou alebo akumulátorom. Zdroj energie musí vysielať elektrické impulzy vhodné pre zvieratá, ktoré budú ohradené a musia zodpovedať podmienkam terénu. Každý zdroj energie má výkon uvedený v jouloch. Pretože majú zvieratá rozdielne vnímanie bolesti, líšia sa aj výkon ohradníka v jouloch.

UZEMNENIE

 

Zemniaca tyč a izolácia plotu sú základnými prvkami systému. Čím lepšie bude uzemnenie, tým efektívnejšia bude účinnosť pulzu. Kvalita uzemnenia sa môže značne meniť v priebehu času v závislosti od charakteru terénu a od klimatických podmienok.

VODIČE

 

Kvalitné vodiče prenášajú, aj napriek zlému počasiu a mechanickému tlaku, elektrické impulzy na dlhé vzdialenosti bez straty výkonu. Najlepším vodičom elektrického prúdu je meď a hliník.

IZOLÁTORY

 

Izolátory slúžia na to, aby elektrický prúd prechádzal správne vodičmi bez straty energie a udržoval maximálny výkon v okruhu. Kvalita izolátora je dôležitá, pretože môže dôjsť k strate energie pri drevených/kovových stĺpikoch, čo účinne skracuje vzdialenosť, ktorá je k dispozícii pre ohradník. Preto sú používané rôzne izolátory, pre rôzne typy vodičov a pre trvalé oplotenie je potrebná UV ochrana.

SKÚŠAČKY

 

Na správne udržanie zvierat v ohradníku musí mať elektrický plot dostatočné napätie a jouly. Preto je dôležité vykonávať pravidelné kontroly pomocou voltmetra. Skúšky musia byť vykonané na plotovom vedení, ale aj na kvalite uzemnenia. Aby zdroj energie správne fungoval, nesmie byť pri klasických zdrojoch strata energie vyššia ako 500 voltov. Pre prémiové a inteligentné zdroje energií nesmie strata prevyšovať 300 voltov.